string(35) "http://dumrt.ru/news/news_7456.html"
03.08.2011 12:16

2011 елда Ураза һәм Корбан бәйрәмнәрен бәйрәм итү турында

“Татарстан Республикасының бәйрәм һәм истәлекле көннәре турында”

Татарстан Республикасы Законының 1 статьясы нигезендә карар бирәм:

  1. Татарстан Республикасында:

ай календаре һәм урнашкан традицияләр нигезендә 2011 елның 30 августын Ураза бәйрәме башлануга туры килә торган көн;

ай календаре һәм урнашкан традицияләр нигезендә 2011 елның 6 ноябрен Корбан бәйрәме башлануга туры килә торган көн дип билгеләргә.

  1. Әлеге Указ рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

 

Татарстан Республикасы

     Президенты                                                                           Р.Н.Миңнеханов

 

                                                Казан, Кремль

                                             2011 ел, 1 август