string(35) "http://dumrt.ru/news/news_8367.html"
28.10.2014 10:17

Татарстан мөфтие Камил хәзрәт дәресләрен baytalhikma.ru – “Бәйт әл-хикмә” онлайн мәдрәсә сайтында тыңларга мөмкин. Камил хәзрәт Казан ислам университеты студентларына гыйбадәт буенча лекцияләр укый. Хәзрәт дәресләрне “Мохтасар әл-Кудури” китабына таянып алып бара. Хәзер лекцияләрне baytalhikma.ru сайтыннан һәркем үзенә уңай дип тапкан вакытта тыңлый һәм карый ала.  

Әхмәд бин Мөхәммәд Әбелхөсәен әл Кудуриның  (428/1037) "Мохтасар әл-Кудури" хезмәте Ислам дөньясында мәшһүр китап. Әбү Хәнифә, шулай ук аның укучылары Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд әш-Шәйбани фикерләренә нигезләнгән китапта  дини тәҗрибәгә һәм хокукка кагылышлы  12 мең тирәсе сорау яктыртыла.

Камил хәзрәт югары дини белемле Коръән-хафиз. Фикъһе, фикъһе ысулы, гакыйдә, хәдис, хәдис ысулы, хөснел хат, сарыф һәм нәһү буенча Пәйгамбәребездән (с.г.в.) башланган һәм Әбу Хәнифә аша өзелми килгән иснәдне- чылбырны дәвам итәр өчен шәригать фәннәрен укытырга рөхсәте бар.